ВМРО-ДПМНЕ: Кредитниот рејтинг на Македонија требал ода се покачи. Фич: негативни изгледи. Фото: flickr/СПФМ
ВМРО-ДПМНЕ: Кредитниот рејтинг на Македонија требало да се зголеми. „Фич“: изгледите се негативни. Фото: flickr/СПФМ

Една од главните улоги на медиумите е да ги држат политичарите отчетни и одговорни. Особено партиите. И тоа особено кога партиите во нивните јавни комуникации објавуваат нешто што е сосема неточно, но е политички опортуно за нив

 

Пишува: Владимир Петрески
Прочитај повеќе

Како да се искористи пресудата на Европскиот суд за човекови права?Фото: francois schnell/Wikipedia, 2011
Како да се искористи пресудата на Европскиот суд за човекови права? Фото: francois schnell/Wikipedia, 2011

 

Пресудите на Европскиот суд за човековите права (ЕСЧП), претставуваат моќна алатка во рацете на медиумите во остварувањето на нивната контролна улога во општетсвото и посебно контролата над власта

 

Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт по човекови права
Прочитај повеќе

Како до етичко информирање на социјалните мрежи. Фото: Pixabay
Како до етичко информирање на социјалните мрежи. Фото: Pixabay

 

Во последната деценија на 20 век се забележаа драстични промени во процесот на производство, дистрибуција и користење на информациите. Истите се последица од брзиот техничко-технолошки процес, кој во себе содржи енормна количина на потенција за експанзија. Се случи „медиумска револуција“ со што напредните технологии засекогаш го изменија начинот на кој се создаваше, пренесуваше, пласираше и чуваше комуникацијата

 

Пишува: д-р Дејан Донев, вонреден професор по етика во новинарството и етика во медиумите
Прочитај повеќе

Куп неодговорени прашања за поплавите, кои не смеат да се заборават. Фото: СПФМ
Куп неодговорени прашања за поплавите, кои не смеат да се заборават. Фото: СПФМ

 

Контролата над власта претставува постојан, континуиран процес. Во остварувањето на својата улога на контролори на власта медиумите имаат можност да истражуваат, анализираат и да поврзуваат различни податоци кои можат да укажат на евентуални проблеми, злоупотреби или несоодветно постапување на органите на државата

Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт по човекови права
Прочитај повеќе

2378206968_3a21cec31f_b-crop
„Скршено“ информирање. Фото: flickr

 

Во период на однапред дискутабилен прв обид за составување нова влада, додека на вториот сè уште се чека, сведоци сме повторно на една новинарска негативна практика која сè повеќе се прокламира во тренд – „успешно продавање магла на народот“ во услови кога истата ниту е критички разбудена, а прашањето за нејзината медиумска описменетост е ирационално прашање. Така, имате одвраќање на запрашаноста на јавноста во однос на она што тековно се случува преку рафално и константно „пукање“ во медиумскиот простор со шок од сензационалистички и тензични бомби. А јавноста се информира, едуцира, критички размислува и нуди решенија врз основа и во најголем процент на медиумите!

 

Пишува: д-р Дејан Донев, вонреден професор по етика во новинарството и етика во медиумите
Прочитај повеќе

Next Page →