Галскиот водач, Версингеторикс, го положува мечот пред Цезар по битката кај Алесија , 52 година н. е. Фото: Музеј Crozatier,  Puy-en-Velay, Auvergne, Франција. Насликано: 1899 година.
Галскиот водач, Версингеторикс, го положува мечот пред Цезар по битката кај Алесија , 52 година н. е. Фото: Музеј Crozatier, Puy-en-Velay, Auvergne, Франција. Насликано: 1899 година.

 

 

Историјата на новинарството бележи дека за почеток на оваа професија може да биде земена 59 година п.н.е., односно појавата на првите ѕидни весници „Acta Diurna“ на Јулије Цезар кога на форумот, т.е. во средиштето на јавниот живот биле ставани ѕидни плочи на кои се излагале извештаите за сенатските заклучоци, воените збиднувања, како и за важните градски и државни настани. Цезар бил мудар, но и знаел добро да манипулира и се служи со разработени пропагандни техники, објавувајќи само вести за неговите успеси, но не и порази или, пак, да селектира, цензурира за да не ја наруши, а ја величи својата позиција и углед. И така, катадневно, сѐ додека бил на власт, ја „хранел“ јавноста за својот успех на кој се базирал неговиот углед.

 

Пишува: д-р Дејан Доневвонреден професор по етика во новинарството и етика во медиумите
Прочитај повеќе

„Banana Propaganda“ - измислена „пропаганда“ за евтини банани „без коски“. Фото: Travis Morgan, 2010
„Banana Propaganda“, за разлика од онаа опасната, овде измислена „пропаганда“ за евтини банани „без коски“. Фото: Travis Morgan, 2010

 

 

Собирање политички поени врз туѓа грешка во новинарството, па дури и измислување на грешки кај другите медиуми, глумењето шокираност, барањата за објавување деманти од лица кои таквата пракса ја замреа години наназад, зашто поефикасен стана директниот контранапад преку сопствената пропаганда, како и с`скањето на сопствените гласила да се нафрлат врз медиумите, претставува слабост на газдите на пропагандата и знак дека слободните медиуми зајакнуваат и се во далеку подобра состојба отколку пред 2, 3 или 4 години.

 

Пишува: Владимир Петрески
Прочитај повеќе

Авторски права. Фото: Johann Nap, 2010
Авторски права. Фото: Johann Nap, 2010

 

Медиумите имаат огромно влијание во промоцијата на македонската музика и креирањето на културната перцепција. Од нивното емитување, односно неемитување на музика од македонски автори или изведувачи зависи и популарноста на македонските музички творци и пејачи.

 

Пишува: Светлана Вељановска, доц. д-р по меѓународно право
Прочитај повеќе

Фото: EP, 2013
Фото: EP, 2013

 

Излегувањето на владиниот предлог-буџет за идната година е предмет на еднострани анализи во медиумите, кои ниту сакаат, ниту имаат храброст да ги вкрстат аргументите што не одговараат на политичката опција што се брани.

 

Пишува: Владимир Петрески
Прочитај повеќе

Бел стап. Фото: Graham87/Википедија (CC-BY).

 

Кога новинарите одат на одреден настан без намера да развијат сторија за истиот, туку само поради учество на конкретни политички личности, пропуштаат можност да покренат прашања од јавен интерес.

 

Пишува: проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт по човекови права

Прочитај повеќе

← Previous PageNext Page →